دسته: پزشکی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانشکده مهندسی پزشکی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش بیومکانیک

عنوان

طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

نگارش

استاد راهنما

دکتر سید عطا ا… هاشمی           دکتر نبی ا… ابوالفتحی

بهمن‌ماه 1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
امروزه جراحی قلب باز به یک اقدام کاملاً رایج در سراسر جهان تبدیل‌شده می باشد. بیش از نیم‌قرن، سیم‌های فولادی برای بستن قفسه سینه، مورداستفاده قرار می‌گرفتند. اکنون روش­های تثبیت به‌گونه چشم­گیری تغییر کرده می باشد. با مطالعه روش‌های رایج بستن جناغ و با توجه پارامتر­های مهم در طراحی این سیستم‌ها، مشخص گردید که سیستم زیپ­فیکس، بیشتر موردتوجه جراحان بوده و از مزایای بیشتری بهره برده می باشد. سیستم زیپ­فیکس منحصراً از PEEK ساخته‌شده می باشد. هزینه‌ی سیستم زیپ­فیکس، در حدود 5 تا 8 برابر هزینه­ی سیم‌های معمولی می باشد. با در نظر داشتن گران بودن ماده PEEK و اینکه واردات این ماده به کشور، تحریم می‌باشد، در این پژوهش کوشش بر آن شده می باشد که یک روش جایگزین و مقرون به صرفه برای بستن جناغ ارائه گردد. بدین مقصود با بهره گیری از مدل‌سازی المان محدود، به مطالعه و تحلیل بیومکانیکی روش زیپ­فیکس با دو ماده متفاوت و همچنین هندسه جدید، پرداخته شده می باشد. بر اساس پژوهش­های انجام‌شده، یکی از بهترین موادی که می‌تواند جایگزین ماده پیک گردد، UHMWPE می‌باشد. از تصاویر سی‌تی‌اسکن برای ایجاد مدل سه‌بعدی جناغ بهره گیری گردید. برای مدل‌سازی دو مرحله در نظر گرفته گردید. در مرحله اول چگونگی بستن زیپ­فیکس با اعمال جابجایی به دو انتهای زیپ­فیکس مدل‌سازی گردید و نیروی بستن زیپ­فیکس ها تقریباً برابر با N 200 بود. در مرحله دوم با اعمال نیروی کشش برابر با N14700، نیروی سرفه مدل‌سازی گردید. با در نظر داشتن نتایج مشخص گردید که UHMWPE، جایگزین بسیار مناسبی برای PEEK در ساخت سیستم زیپ­فیکس خواهد بود که بسیار ارزان­تر بوده که با در نظر داشتن هندسه جدید، از نظر اندازه مشکلی نداشته و به‌راحتی در داخل کشور، قابل‌تولید خواهد بود.
واژه‌های کلیدی:
استرنوتومی، تثبیت جناغ، سیستم ZipFix، پلی اتر اتر کتون، پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار سنگین، المان محدود
 

فهرست عناوین صفحه

1   ‌ فصل اول  مقدمه. 1
1.1‌   تثبیت جناغ سینه. 2
1‌.2‌   هدف پژوهش….. 5
1‌.3‌   اختصار فصل‌های بعدی… 5
2   فصل دوم جراحی قفسه سینه. 6
2‌.1‌   آمار جراحی قلب باز. 7
2‌.2‌‌   آناتومی قفسه سینه. 8
2‌.2‌.1‌   قفسه سینه. 8
2‌.2‌.2   دنده‌ها 9
2‌.2‌.3‌   مهره‌های شرکت‌کننده در ساختمان قفسه سینه. 10
‌2‌.2‌.4‌   جناغ سینه. 11
2‌.2‌.5‌‌   عضلات سینه. 11
2‌.2‌.6‌   پرده دیافراگم.. 13
2‌.2‌.7‌   چگونگی حرکت دنده‌ها در حین تنفس…. 14
2‌.2‌.8‌‌   تغییر شکل قفسه سینه. 14
2‌.3‌   آناتومی جناغ سینه. 15
2‌.3‌.1‌   ساختار و عملکرد. 15
2‌.3‌.2‌   پوکی استخوان.. 18
2‌.3‌.3‌   چالشهای وابسته به آناتومی و فیزیولوژی مرتبط با تثبیت جناغ. 18
2‌.4‌   استرنوتومی… 19
2‌.5‌   چگونگی بارگذاری جناغ.. 20
3   فصل سوم روشهای بستن و تثبیت جناغ سینه. 22
3‌.1‌   تثبیت غیر سفت… 23
3‌.1‌.1‌   تثبیت باسیم.. 23
3‌.2‌   تثبیت سفت و سخت… 25
3‌.2‌.1‌   سیستم بستن سریع جناغ تالن.. 26
3‌.2‌.2‌   سیستم پیچ و پلاک… 26
3‌.2‌.2‌.1‌   سیستم پیچ و پلاک ضدلق بودن.. 32
3‌.2‌.2‌.2‌   طرح میکروتثبیت کننده بایومت… 32
3‌.2‌.2‌.3‌   سیستم پلاک ویالپی فوت گروه اسمیت و نفیو. 33
3‌.2‌.2‌.4‌   سیستم تیاس قفل رزوهای کیالاس مارتین.. 34
3‌.2‌.2‌.5‌   سیستم قفل سریع سینتز سیاسالپی.. 35
3‌.2‌.3‌   سیستم تثبیت کننده زیپفیکس…. 36
3‌.3‌   جمع‌بندی… 40
4   فصل چهارم شبیه‌سازی بستن و تثبیت جناغ سینه. 44
4‌.1‌   مدل المان محدود. 45
4‌.1‌.1‌   الگوریتم حل مسئله. 45
4‌.1‌.2‌   هندسهی مدل.. 47
4‌.1‌.2‌.1‌   مدل‌سازی قفسه سینه. 48
4‌.1‌.2‌.2‌   مدل‌سازی زیپ فیکس…. 58
4‌.1‌.2‌.3‌   مونتاژ مدل سه‌بعدی.. 61
4‌.1‌.3‌   خواص مواد ورودی نرم افزار. 62
4‌.1‌.4‌   مراحل شبیه‌سازی… 62
4‌.1‌.5‌   شرایط تقابل.. 63
4‌.1‌.6‌   نیرو و شرایط مرزی… 63
4‌.1‌.7‌   مش بندی… 65
5   فصل پنجم نتایج و بحث.. 67
5‌.1‌   نتایج مدل‌سازی… 68
5‌.1‌.1‌   نتایج مرحله اول مدل‌سازی؛ بسته شدن زیپ فیکس ها 68
5‌.1‌.2‌   نتایج مرحله دوم مدل‌سازی؛ اعمال نیروی فیزیولوژیکی.. 75
5‌.2‌   بحث و نتیجه گیری… 85
5‌.2‌.1‌   مرحله اول؛ بسته شدن زیپفیکس ها 85
5‌.2‌.2‌   مرحله دوم؛ اعمال نیروی فیزیولوژیک…. 87
6    فصل ششم جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها 90
منابع و مراجع. 95
 
 

فهرست اشکال صفحه

شکل ‏1‌.‌‌1  روش های تثبیت جناغ سینه[6]. 4
شکل ‏2‌.‌‌1  قفسه سینه بشر[9]. 8
شکل ‏2‌.‌‌2  تصویر سینه، عکس‌برداری شده با پرتو ایکس[10]. 9
شکل ‏2‌.‌‌3  دنده های قفسه سینهی بشر[11]. 10
شکل ‏2‌.‌‌4  عضلات سینه بشر[12]. 12
شکل ‏2‌.‌‌5  محل قرارگیری دیافراگم[13]. 13
شکل ‏2‌.‌‌6  آناتومی جناغ سینه[6]. 15
شکل ‏2‌.‌‌7  تفاوت ساختار و نوع بافت جناغ را در مقطع عرضی[12]. 17
شکل ‏2‌.‌‌8  حجمها و ظرفیتهای ریوی[12]. 18
شکل ‏2‌.‌‌9 انواع بارگذاری جناغ[12]. 20
شکل ‏3‌.‌‌1  تثبیت جناغ با سیم[28, 29]. 24
شکل ‏3‌.‌‌2  نتایج بارگذاری چرخه ای در سیستم تثبیت با سیم و سیستم پیچ و پلاک[23]. 25
شکل ‏3‌.‌‌3  سیستم سریع تالن[31]. 26
شکل ‏3‌.‌‌4  بستن جناغ سینه با بهره گیری ار سیستم پیچ و پلاک[33]. 27
شکل ‏3‌.‌‌5  پیچ‌های کورتیکال.. 29
شکل ‏3‌.‌‌6  پیچ کنسلوس نیم رزوه[36]. 29
شکل ‏3‌.‌‌7  پیچ کورتیکال دارای Self tap [37]. 30
شکل ‏3‌.‌‌8  پلاک ساده[30]. 30
شکل ‏3‌.‌‌9  پلاک H (چپ) و پلاک X (راست)[5, 30]. 31
شکل ‏3‌.‌‌10  طرح میکروتثبیت کننده بایومت[29]. 33
شکل ‏3‌.‌‌11  سیستم پلاک وی ال پی فوت گروه اسمیت و نفیو[39]. 34
شکل ‏3‌.‌‌12  سیستم تیاس قفل رزوهای کی ال اس مارتین[40]. 35
شکل ‏3‌.‌‌13 سیستم قفل سریع سینتز سی اس ال پی[41]. 36
شکل ‏3‌.‌‌14 سیستم تثبیت کننده جناغ زیپ فیکس[42]. 37
شکل ‏3‌.‌‌15 سیستم زیپ فیکس به همراه دستگاه اعمال نیرو[43]  الف: چگونگی بریدن قسمت اضافی زیپ فیکس   ب: چگونگی اعمال نیروی 200 نیوتونی توسط دستگاه. 37
شکل ‏3‌.‌‌16 نتایج مقایسه استحکام خستگی برای سیستم زیپ فیکس و روش سیم[43]. 39
شکل ‏3‌.‌‌17 نتایج مقایسه برش استخوان برای سیستم زیپ فیکس و روش سیم[43]. 39
شکل ‏4‌.‌‌1 مدل کلی المان محدود برای جناغ سینه، الف: مدل کلی تثبیت با ورق و پیچ[49]، ب: مدل کلی تثبیت با سیم[50]. 46
شکل ‏4‌.‌‌2 مدل محلی المان محدود برای تثبیت با ورق و پیچ شامل سه لایه استخوان و خواص هرکدام از اجزا[49]. 46
شکل ‏4‌.‌‌3  ایجاد مدل هندسی با بهره گیری از تصویربرداری سه‌بعدی با کمک نرم‌افزار Mimics [51]. 48
شکل ‏4‌.‌‌4  ورود تصاویر به نرم‌افزار Mimics و تعیین موقعیت‌های شش‌گانه برای جهت‌گیری صحیح مدل.. 49
شکل ‏4‌.‌‌5  بهره گیری از ابزار Thresholding و ایجاد Mask.. 50
شکل ‏4‌.‌‌6  ایجاد مدل سه‌بعدی اولیه و نظاره قسمت‌های اضافی مدل.. 51
شکل ‏4‌.‌‌7  حذف بخش‌های زائد مدل با بهره گیری از ابزارهای اصلاحی دوبعدی… 51
شکل ‏4‌.‌‌8  حذف بخش‌های زائد مدل که در شکل 5 نمایش داده‌شده‌اند.. 52
شکل ‏4‌.‌‌9  حذف بخش‌های زائد در نماهای دوبعدی و تأثیر آن بر مدل سه‌بعدی… 52
شکل ‏4‌.‌‌10  حذف بخش‌های زائد در نماهای دوبعدی و تأثیر آن بر مدل سه‌بعدی… 53
شکل ‏4‌.‌‌11  اصلاح مدل با بهره گیری از ابزارهای سه‌بعدی… 53
شکل ‏4‌.‌‌12  بهره گیری از ابزار Boolean Operations به‌مقصود ایجاد مدل جناغ و غضروف‌ها از مدل اولیه. 54
شکل ‏4‌.‌‌13  آماده‌سازی نهایی سه بخش مدل شامل دنده‌ها، غضروف و جناغ.. 54
شکل ‏4‌.‌‌14  فرمت‌هایی که امکان بهره گیری از آن‌ها برای ادامه مراحل مدل‌سازی وجود داشت… 55
شکل ‏4‌.‌‌15  مختصات نقاط در فایل خروجی ابر نقاط… 56
شکل ‏4‌.‌‌16  ایجاد مش سطحی با بهره گیری از ابر نقاط… 56
شکل ‏4‌.‌‌17  مدل مونتاژ شده، شامل تمام قسمت های مدل قفسه سینه. 57
شکل ‏4‌.‌‌18  مدل نهایی جناغ برای وارد کردن در نرم افزار المان محدود. 58
شکل ‏4‌.‌‌19   A : مدل واقعی زیپ فیکس  B : چگونگی قرارگیری زیپ فیکس بر روی جناغ سینه پس از جراحی[42]. 59
شکل ‏4‌.‌‌20  چگونگی ساده سازی برای انتخاب مدل المان محدود زیپ فیکس (از چپ به راست) 60
شکل ‏4‌.‌‌21  هندسه زیپ فیکس برای ماده پلی اتیلن،  الف: ارتفاع 3 میلیمتر(UHMWPE) ب: ارتفاع 1.2 میلیمتر (UHMWPE-New Design) 60
شکل ‏4‌.‌‌22  مدل نهایی مونتاژ شده برای وارد کردن در نرم افزار المان محدود. 61
شکل ‏4‌.‌‌23  شرایط مرزی مرحله بستن زیپ فیکس ها 64
شکل ‏4‌.‌‌24  شرایط مرزی مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیکی مانند سرفه. 65
شکل ‏4‌.‌‌25  نمودار مطالعه استقلال شبکه مش بندی… 66
شکل ‏5‌.‌‌1  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پیک در مرحله بسته شدن.. 69
شکل ‏5‌.‌‌2  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پلی‌اتیلن در مرحله بسته شدن.. 69
شکل ‏5‌.‌‌3  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پلی‌اتیلن با طراحی جدید در مرحله بسته شدن.. 70
شکل ‏5‌.‌‌4  تنش وان میسس زیپ فیکس ها در مرحله بستن زیپ فیکس ها،  1- طرح پیک،   2- طرح پلی اتیلن،  3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 71
شکل ‏5‌.‌‌5  تنش وان میسس جناغ در مرحله بستن زیپ فیکس ها، 1- طرح پیک،    2- طرح پلی اتیلن،       3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 72
شکل ‏5‌.‌‌6   کرنش اصلی ماکزیمم زیپ فیکس ها در مرحله 1،   1- طرح پیک،  2- طرح پلی اتیلن،  3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 73
شکل ‏5‌.‌‌7  تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ در مرحله بستن زیپ فیکس ها، 1- طرح پیک،  2- طرح پلی اتیلن،  3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 74
شکل ‏5‌.‌‌8  سه ناحیه در نظر گرفته‌شده برای مطالعه فاصله ایجاد شده بین دونیمه جناغ.. 76
شکل ‏5‌.‌‌9  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله اعمال نیروی کشش در طرح پیک…. 77
شکل ‏5‌.‌‌10  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله اعمال نیروی کشش در طرح پلی‌اتیلن… 77
شکل ‏5‌.‌‌11  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله اعمال نیروی کشش برای طرح پلی‌اتیلن با طراحی جدید.. 78
شکل ‏5‌.‌‌12  تنش وان میسس زیپفیکس ها در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک،  1- طرح پیک، 2- طرح پلی اتیلن،    3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 79
شکل ‏5‌.‌‌13 تنش وان میسس جناغ در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک ،   1- طرح پیک،   2- طرح پلی اتیلن،  3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 80
شکل ‏5‌.‌‌14 کرنش اصلی ماکزیمم زیپ فیکس ها در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک ،    1- طرح پیک،  2- طرح پلی اتیلن،  3- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. 81
شکل ‏5‌.‌‌15 تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح پیک در مرحله اعمال نیروی کشش، (1: نیروی N 367 ،  2: نیروی N 735 ،  3: نیروی N 872 ،  4: نیروی N 14700) 82
شکل ‏5‌.‌‌16 تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح پلی‌اتیلن در مرحله اعمال نیروی کشش 1: نیروی N 367   2: نیروی N 735   3: نیروی N 872    4: نیروی N 14700.. 83
شکل ‏5‌.‌‌17 تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح جدید در مرحله اعمال نیروی کشش   1: نیروی N 367    2: نیروی N 735     3: نیروی N 872     4: نیروی N 14700.. 84
شکل ‏5‌.‌‌18  بیشینه تنش وان میسس جناغ (MPa) در مرحله بستن زیپ فیکس….. 86
شکل ‏5‌.‌‌19  بیشینه تنش وان میسس جناغ (MPa) در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک…. 87
شکل ‏5‌.‌‌20  فاصله ایجاد شده بین دونیمه جناغ در مرحله اعمال نیروی کشش N 14700.. 88
شکل ‏5‌.‌‌21  نمودار میانگین فاصله ایجاد شده بین دونیمه جناغ بر اساس نیروی وارد شده در مرحله دوم. 89
 
 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‌.‌1  موقعیت‌های شش‌گانه برای جهت‌گیری صحیح مدل.. 49
جدول ‏4‌.‌2  خواص مواد در نطر گرفته‌شده برای مدل‌سازی زیپ فیکس….. 62
جدول ‏4‌.‌3  مقدار جابجایی دو انتهای زیپ فیکس ها برای اعمال نیروی تقریباً 200 نیوتونی برای هر زیپ فیکس در مرحله 1.. 64
جدول ‏5‌.‌1  نتایج به‌دست‌آمده در مرحله بستن زیپ فیکس ها 86
جدول ‏5‌.‌2  نتایج به‌دست‌آمده در مرحله اعمال نیروی کشش N 14700.. 88
 

1      ‌
فصل اول
مقدمه

 
مقدمه
امروزه جراحی قلب باز به یک اقدام کاملاً رایج در سراسر جهان تبدیل‌شده می باشد. در سال 1985 میلادی کمتر از 300000 اقدام جراحی قلب باز تکمیل‌شده می باشد. در سال 2007 میلادی انجمن قلب آمریکا تعداد جراحی قلب باز را حدود 68414700 مورد برآورد کرده می باشد. انجمن قلب آمریکا از تاریخ یک فوریه تا 30 دسامبر سال 2011 میلادی تعداد افراد بزرگ‌سال آمریکایی که به یک یا چند بیماری قلبی دچار هستند را حدود 821470000 نفر برآورد کرده می باشد که در مدت 20 سال به‌گونه چشم‌گیری افزایش‌یافته می باشد. تقریباً 3.9 میلیون دفعات این جراحی‌ها برای مردان و 2.9 میلیون آن برای زنان انجام‌شده می باشد. هزینه مستقیم و غیرمستقیم این بیماری بیش از 286.6 بیلیون دلار محاسبه‌شده می باشد[1].

1‌.1‌    تثبیت جناغ سینه[1]

در آغاز هر اقدام جراحی قلب باز به‌مقصود دستیابی به قلب، استخوان جناغ سینه[2] به دونیمه تقسیم می گردد. این اقدام به‌عنوان استرنوتومی[3] شناخته‌شده می باشد. این تکنیک برای اکثریت قریب به‌اتفاق اعمال جراحی داخل قفسه سینه ضروری می باشد. پس از اتمام اقدام جراحی، جناغ دوباره بایستی به کمک دستگاه یا سیستم تثبیت استرنوم، تنظیم، محکم و ایمن گردد.
تقریباً در 98% مواقع این روش موفق می باشد، اما در 2% باقی‌مانده عوارض بعد از اقدام رخ می­دهد[2]. معمولاً این به علت تراکم و یکپارچگی کم‌استخوان ناشی از پوکی استخوان به‌خصوص در افراد مسن می‌باشد. این پوکی استخوان باعث می گردد که استخوان جناغ در نقاط تثبیت شل گردد و لقی پیدا کند. یکی از عوارض مرتبط با این بیماری مدیاستنیت[4] یا عفونت استخوان جناغ می باشد که اندازه مرگ‌ومیری بالای 15% دارد[3]، که این وضعیت به‌صورت مستقیم به پوکی استخوان مرتبط می باشد. ایجاد یک سیستم بهینه سفت، محکم و مناسب برای بهبود استخوان جناغ که دارای پوکی استخوان می باشد لازم و ضروری می­باشد.
جدایی دونیمه جناغ همراه با بخیه­هایشان و پارگی یا باز شدن زخم یکی دیگر از عوارض بعد جراحی قفسه سینه می­باشد. مطالعات نشان داده‌اند که زخم جناغ در 8% تمام این جراحی‌ها بازشده که به علت محدودیت در چگونگی تثبیتشان بوده می باشد. اندازه مرگ‌ومیر برای این بیماری با علت های ناشی از پارگی زخم 10 تا 40 درصد می­باشد که اکثراً به علت عفونت دچار شده، التهاب بافت اطراف قسمت برش داده‌شده یا مدیاستنیت و تورم و عفونت در ناحیه استرنوم بوده می باشد. موردها باز شدن و عفونت در افراد بالای 75 سال به علت چاقی یا پوکی استخوان افزایش می­یابد[4]. درنتیجه روش‌های مؤثر تثبیت برای بهبود فرایند سلامتی جناغ و کاهش ریسک‌های بیماری لازم و ضروری می­باشد.
پیشرفت صنایع مختلف و نیازهای جدید و روزافزون بشر سبب ایجاد طراحی­های جدید و بهبود سیستم‌های مختلف برای بستن و تثبیت جناغ سینه شده می باشد. عواملی همچون هزینه بالا، نداشتن سرعت مناسب برای اجرا و عدم توانایی در تسریع بهبود بیماران باعث نوآوری و پیشرفت این سیستم‌ها شده می باشد.
اغلب جراحان برای انجام اقدام جراحی جناغ (استرنوتومی) بهره گیری از تکنیک تثبیت به‌وسیله سیم را ترجیح می‌دهند. بااین‌حال روش‌های جدید برای بستن استرنوم به‌گونه فزاینده در حال محبوب شدن می باشد. تثبیت به‌وسیله سیم (شکل ‏1‌.‌‌1 الف) با ایجاد حلقه‌های سیم به دور جناغ و پیچاندن انتهایشان برای امنیت، دونیمه جناغ را به هم می­چسباند. اگرچه تثبیت باسیم، ساده و مقرون‌به‌صرفه می باشد اما ازلحاظ استحکام و پایداری مکانیکی ضعیف می باشد و باعث پارگی زخم، مدیاستنیت و عدم جوش خوردن جناغ می­گردد[5].
[1]  Sternal Fixation
[2]  Sternum
[3] Sternotomy
[4] Mediastinitis
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)

پزشکی هسته ای و درمان بیماری ها
از مواد رادیواکتیو به عنوان ردیاب رادیواکتیو بهره گیری می گردد. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می گردد. یکی از روش های ردیابی به این شکل می باشد که مواد ردیاب در خون حرکت می کنند و امکان می دهند که ساختار رگ های خونی نظاره گردد. این روش نظاره به پزشکان این امکان را می دهد که لخته و دیگر ناهنجاری های رگ های خونی را به راحتی تشخیص دهند. به علاوه، بـرخـی اعـضـاء بدن هستند که نوع خاصی از مواد شیمیایی را در خود جمع می کنند. برای مثال غده تـیـروئـیـد ، یـد را در خـود جـمـع مـی کـند پس با بلعیدن    ید رادیواکتیو ( به صورت مایع یا به صورت قرص ) می توان تومورهای تیروئید را تشخیص داد و درمان نمود. به همین ترتیب تومورهای سرطانی نـیـز، فـسفات را در خود جمع می کنند. پس با تـزریـق ایـزوتـوپ رادیواکتیو فسفر – 32 در جریان خــون مــی تــوان تـومـورهـای سـرطـانـی را، بـه دلـیـل افزایش رادیواکتیویته، شناسایی نمود.
موردها زیر از مصادیق تکنیک های هسته ای در علم پزشکی می باشد :
تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای
تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آن ها
تهیه و تولید کیت های هورمونی
تشخیص و درمان سرطان پروستات
تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و بعضی سرطان های سینه
تشخیص تومورهای سرطانی و مطالعه تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی
تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی
موردها دیگری زیرا تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و …
در تـصـویـربـرداری، آزمایش یا درمان به وسیله پـزشـکی هسته ای، مواد رادیواکتیوی که بلعیده یا تــزریــق مــی شــونــد بــه بــدن آسـیــب نـمــی رسـانـنـد. رادیــو ایــزوتــوپ هــایـی کـه در پـزشـکـی هـسـتـه ای بهره گیری می شوند، به سرعت در عرض چند دقیقه تـا حـداکـثر یک ساعت واپاشیده می شوند. سطح تابش های رادیواکتیو آن ها هم نسبت به اشعه X یا CT  اسکن بسیار پایین تر می باشد.
تعداد صفحه :35

 

قیمت : 14700 تومان
 

***

—-