در این فصل آغاز سیستم قدرت مورد مطالعه ای که در این پایان‌نامه به کار رفته، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.  سپس چگونگی تولید توان توسط ژنراتور های سنکرون واحد تولید متداول اظهار می گردد و بعد از آن کنترل فرکانس در سیستم قدرت چند ناحیه ای بطور مفصل  تبیین داده خواهد گردید. همچنین روش کنترل  تولید منابع تولید بادی و فتو ولتائیک معرفی شده و سپس ساختار کلی روش پیشنهادی این پایان نامه توسط بلوک دیاگرام مربوطه تبیین داده خواهد گردید.  

3-2- معرفی سیستم قدرت مورد مطالعه

شبکه قدرت مورد مطالعه، یک سیستم پنج شینه [1]می باشد این سیستم در دو شکل ساده و تکامل یافته، به ترتیب در شکل3-1 و3-2 نشان داده شده می باشد .تفاوت وجزئیات این چیدمان[2] در ادامه تبیین داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه در مورد کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی