پایان نامه رشته برق طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

نکته دوم با دو بخشی کردن RCMC قابل حل می باشد. در بخش اول یک مسیر مرجع (نقطه میانی برد)را در نظر گرفته و کوشش در جبران‌سازی اختلاف سایر مسیرها با این مسیر می گردد(RCMC تفاضلی). در این حالت مقدار شیفت لازم کاملا کوچک و مقدار افزایش پهنای باند کم خواهد بود.

مفهوم RCMC تفاضلی و فله‌ای درشکل ‏3-6 نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل نشان داده شده‌می باشد مقدار RCM فله‌ای برای هر سه هدف یکسان می باشد اما مقدار RCM تفاضلی برای هدف B صفر و برای اهداف A و C یکسان اما در جهت های مخالف می باشد. برای پیاده سازی RCMC نیاز به تعریف شاخص‌های مرجع هست که به تبیین زیر می باشد:

هدف مرجع: هدفی می باشد که در وسط قرار دارد  بطوری که RCMC تفاضلی را متقارن سازد. از این هدف برای تعیین مقدار RCMC فله ای بهره گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد