پایان نامه رشته برق طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

 

شکل ‏3‑5- (الف)منحنی پاشندگی برای خط انتقال بالانس مبتنی بر CSRR تشدید خالص. (ب) شکل ساختار بالاگذر تشکیل‌شده با مشخصه‌های ترکیبی. بخش‌های فلزی در لایه رویی با رنگ سیاه و در لایه زیرین با رنگ خاکستری نشان داده می شوند. (ج) پاسخ فرکانسی برای چند حالت با تعداد طبقات متفاوت. انتخاب پذیری فرکانس زمانی که تعداد طبقات افزایش پیدا می کند بهتر می گردد.

این فیلتر برای تحت پوشش قرار دادن پهنای باند استاندارد برای سیستم­های مخابراتی  از فرکانس  3.1 GHZ تا 10.6 GHZ طراحی‌شده می باشد، شکل ‏3‑7 (ب) پاسخ فرکانسی این فیلتر را نشان می­دهد. این فیلتر از سه تک سلول بالانس شده تشکیل‌شده می باشد که پاسخ بالا گذر حول فرکانس 3.1 GHz  شروع می گردد. سه CSRR اضافی در جایی قرار داده‌شده‌اند که بتوانند بیشترین تشدید (یعنی اندازه حذف بیشتر در فرکانس تشدید) را ایجاد کنند.

[1] Ultra wide band-pass filter

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد