پایان نامه رشته برق زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

  • رادیو شناختی[1]:
  • این روش مبتنی بر نرم افزار می باشد و قابلیت تنظیم پارامترهای سیستم به صورت دینامیک را دارد و بنابر خواسته کاربر تطبیق وفقی و دینامیکی به سیستم می‌دهد. این امر موجب بهره گیری بهتر از عرض باند می گردد. پیاده سازی رادیو شناختی برروی بستر رادیوی نرم افزاری[2] گزینه بسیار خوبی به نظر می‌رسد. در این بستر تمام مولفه‌های رادیویی مانند باند RF، روش‌های دسترسی به کانال و مدولاسیون کانال قابلیت برنامه ریزی دارند. برای مثال، سیستم رادیو شناختی می‌تواند بهره بری گسترده وسیعی از طیف رادیویی را اندازه گیری کند و به باندهای بدون بهره گیری سوئیچ کند. به بیانی دیگر با این تکنیک می‌توان عرض باند اشغال نشده را به گونه دینامیک شناسایی نمود. اگرچه این تکنیک پتانسیل زیادی در بهبود بازده ی طیفی و افزایش ظرفیت دارد اما این تکنیک هنوز به گونه کامل ارائه نشده می باشد و در حال توسعه می‌باشد. امید می باشد در آینده به عنوان یک تکنولوژی کلیدی مطرح گردد. شکل (2-11) [22و23]
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد