پایان نامه رشته برق تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

برای نانولوله کربنی که بالای سطح زمینِ رسانا قرار دارد، مدل خط انتقال بسامد رادیویی شکل (‏3‑1) توسط بورک[1] اظهار گردید و نشان داده گردید که موج در سرعتی نزدیک سرعت فرمی، که در حدود    می باشد، حرکت می­کند. اما این مدل تنها برای بایاس کم مناسب می باشد، زیرا در این مدل حرکت انتقالی بالستیک در نظر گرفته می­گردد [1]. اسلپیان[2] و همکارانش پیش از این با بهره گیری از معادله انتقالی بولتزمن توانستند شکل تحلیلی برای رسانایی سطحی نانولوله کربنی به­دست آورند و با تزویج معادله انتقالی بولتزمن و ماکسول برای موج الکترومغناطیسی سطحی در طول یک استوانه توخالی، ارتباط پاشندگی الکترومغناطیسی را به­دست آوردند. این مطالعه، انتشار موج آرامی در طول استوانه را گزارش داد که 2 تا 3 برابر آرام­تر از سرعت نور در بسامد رادیویی بود. دست­آوردی که وجود سلفِ جنبشی[3] با مقداری بزرگ را اظهار می­نمود [1].

پس از آن هنسون[4] به­صورت تئوری خصوصیت انتقالی نانولوله کربنی را با بهره گیری از معادله­های رایج آنتن که رسانایی سطحی را در­نظر می­گیرند، به­دست آورد و به­این نتیجه رسید که نانولوله کربنی که به­عنوان آنتن دوقطبی[5] بهره گیری می­گردد در بسامد­های پایین­تر نسبت به­آنتن­های دوقطبی کلاسیک نوسان می­کند، زیرا دارای ساختار کند­کننده امواج سطحی (برای مثال، پلاسمون سطحی) می باشد [1].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد