پایان نامه رشته برق تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

محدودیت پهنای باند تولید شده توسط عنصر تابشی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی با اندازه متوسط، موثرترین می باشد. پهنای باند باریک رویه‌های مایکرواستریپ (3 – 5 درصد) بر یک لایه دی‌الکتریک نازک که معمولا به عنوان عناصر تابشی بهره گیری می شوند ، پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی را محدود می کند. با این حال، پهنای باند عنصر تششعی در یک آرایه چاپی دقیقاً  همانند آرایه انعکاسی نمی‌باشد. پهنای باند در یک آرایه چاپی به گونه معمول توسط تطبیق امپدانس ورودی عنصر تعیین می گردد، و این توسط مقدار حداکثر تلفات بازگشتی تعریف شده می باشد.

تطبیق امپدانس خوبی در سطح تماس عنصر تششعی- استاب برای عناصر آرایه انعکاسی با استاب‌های متصل و یا تزویج روزنه‌ای، به مقصود اطمینان از اینکه بیشتر انرژی تابشی با استاب‌ها تزویج می گردد و با تغییر فاز مناسب بازتاب می گردد، مهم می باشد. اساساً، یک عنصر آرایه انعکاسی که به خوبی به استاب فازی[1] در یک باند فرکانسی تطبیق شده، فاز مناسبی را در کل باند فراهم خواهد نمود. هرچند پاسخ فاز به دلیل تشدیدهای ساختار ترکیبی تولید شده توسط رویه و خط ناهموار می گردد. به همین دلیل، منحنی فاز بر حسب طول استاب (شامل هر دو میدان‌های تابشی و بازتاب) آن‌گونه که از تئوری خط انتقال انتظار می رود، خطی نیست. شکل 4-1 را ببینید.

[1] Phasing stub

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد