پایان نامه رشته برق:طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

درون یابی با بهره گیری از چند جمله ای های مرتبه ی بالاتر، تطبیق بهتری با پاسخ فرکانسی کانال نسبت به درون یابی های با مرتبه ی کمتر دارند. این فرق به ویژه در SNR های بالا که اثر نویز کاهش می یابد بهتر نمایان می گردد. با این حال، با افزایش مرتبه ی درون یابی پیچیدگی محاسباتی آن نیز افزایش می یابد. در شکل (5-11) عملکرد چهار الگوریتم مختلف درون یابی ذکر گردیده برای سیستم با مشخصات سیستم شبیه سازی شده ی بخش (5-2-1)، با یکدیگر مقایسه شده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: