بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی در روش پیشنهادی به بخش های زیر تجزیه می­گردد:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی (تابع هدف ارتباط (3-1) با قیود معرفی شده).

– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

– زیربرنامه مطالعه قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله 2.

در این قسمت نیز ساختار بهره گیری شده برای برنامه­ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی نشان داده شده می باشد. سرعت اجرای برنامه با فرمولاسیون مورد بهره گیری نسبت به فرمولاسیون متداول بیشتر می باشد.

در شکل (3-2) الگوریتم مورد بهره گیری برای مشارکت واحدها در حضور مزرعه بادی ارائه شده می باشد.  همانند فصل2 در تکرار اول با یک حدس اولیه نوع باس­های شبکه در قدم اول تعیین می­گردد. هر چه این حدس هوشمندانه­تر باشد، سرعت روش افزایش می‏یابد. در این ساختار برنامه مشارکت واحدها به نحوی بدست می­آید که تمام سناریوهای خروج واحدها، خطوط و سناریوهای باد را جوابگو باشد. سپس نوع باس با در نظر داشتن نتیجه این قسمت و زیر مسئله1 بدست می­آید. در مرحله بعد با بهره گیری از نتایج مسئله اصلی و زیر مسئله تعیین نوع باس، فلوی خطوط به ازای سناریوهای مختلف در هر ساعت مطالعه می­شوند و در صورت تجاوز فلوی خطوط از حد مجاز در هر سناریو، آن قید به مسئله اصلی اضافه می­گردد. در تکرارهای بعدی، مسئله مشارکت واحدها علاوه بر قیود اصلی مسئله، شامل قیودی می باشد که از تکرارهای قبل به علت تخطی بعضی خطوط در ازای بعضی سناریوها رخ داده می باشد. همچنین قیود (3-3) و (3-4) که در هر مرحله به هنگام می­شوند، نیز به مسئله اصلی اضافه می­شوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره بررسی سلول بهبودیافته

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد