پایان نامه در مورد شبکه های LTE

تاخیر بسته­ی سر صف پارامتر حیاتی برای این نوع الگوریتم­ می باشد. کاربران شامل ترافیک­های بلادرنگ به صورت مشخص نیازمند هستند که هر بسته برای این­که از بین نرود در کمتر از زمان مشخصی ارسال گردد. این زمان مشخص به نوع ترافیک وابسته می باشد زیرا که هر ترافیکی مدت زمان خاصی را قبل از بین رفتن، می­تواند تحمل کند.
الگوریتم­های اولین زمان­پایان[1] و بزرگترین تاخیر وزن­دار[2] دو الگوریتم طراحی شده و شناخته­شده­تر  برای این مقصود می­باشند.

الگوریتم EDF برای شبکه­های سیمی و ترافیک­های بلادرنگ طراحی شده می باشد و هدفش ارسال  بسته در زمانی کمتر از زمان انقضایش می باشد. این الگوریتم از نوع استراتژی ناآگاه از کانال بوده و برای شبکه­های بی­سیم نامناسب می باشد زیرا تغییرات کیفیت کانال محیط بی­سیم را در نظر نمی­گیرد. در این الگوریتم بسته­ها بر اساس نزدیک بودن به زمان انقضایشان که متناسب با نوع ترافیکشان می باشد، زمان­بندی می­شوند. در واقع صفی که زمان انتظار بسته­­ی سرصفش به حداکثر مدت زمانی که می­تواند تحمل کند نزدیکتر می باشد، در هر بازه­ی زمان­بندی انتخاب می­گردد. با در نظر داشتن توضیحات داده شده، معیار الگوریتم به صورت زیر معرفی می­گردد]21[:

(3-5)

در ارتباط­ی 3-5،  حد آستانه­ی تاخیر بسته­یi و  نیز تاخیر بسته سر صف کاربر iام درابتدای بازه‌ی زمانی ارسال جاری می­باشد. با در نظر داشتن توضیحاتی که در مورد این الگوریتم اظهار گردید مشخص می باشد که برای شبکه­های LTE به صورت خاص طراحی نشده می باشد. به علاوه برای شبکه­های بی­سیم مورد بهره گیری قرار نمی­گیرد. در واقع این الگوریتم­ به صورت ترکیب با الگوریتم­های آگاه از شرایط کانال در شبکه­های LTE مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد که از این قبیل می­توان به الگوریتم اظهار شده در ]32[ تصریح نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: