پایان نامه در مورد سیستم های OFDM

مقدمه

در این فصل با بهره گیری از ویژگی‌های آمارگان مرتبه بالا به ارائه سیستم شناسایی پیشنهادی می‌پردازیم. بعد از اظهار و تبیین روش پیشنهادی، نتایج شبیه­سازی­ها ارائه و تبیین داده می­گردد. در آغاز از این ویژگی­ها (که مجموعا 26 ویژگی می باشد) برای شناسایی نوع مدولاسیون بهره می­بریم. آنگاه از ایده­ی جدید برای نگاشت فضای ویژگی­ها به فضای مناسب در این حوزه، بهره می­بریم. خاطر نشان می­گردد که مقایسه مستقیم عددی یک روش ارائه‌شده با روش‌های دیگر در شناسایی مدولاسیون بسیار دشوار بوده و در بسیاری از موردها غیرممکن می باشد]14[. دلایلی زیرا عدم وجود پایگاه داده استاندارد و مجموعه داده یکپارچه در این مورد و نیز تفاوت تنظیمات[1] سیستم­ها (نظیر نوع و تعداد مدولاسیون، شرایط محیطی و فرضیات مسئله در مورد فرستنده، کانال و گیرنده) می­تواند در این زمینه اظهار گردد. از این­رو در این پژوهش بیشتر قابلیت‌های روش جدید را تبیین می‌دهیم.

1 Setup

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: