پایان نامه در مورد ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

قطعه بندی تصاویر یکی از ابتدایی ترین اقداماتی می باشد که در بسیاری از شاخه های علم پردازش تصویر، برای آماده سازی فریم ها به مقصود کاربرد های مختلف، انجام می شود. قطعه بندی تصاویر با بهره گیری از روش های بسیار متنوعی می تواند انجام گردد. هدف نهایی در تمام این روش ها آن می باشد که تصویر ورودی به تعدادی ناحیه غیرهمپوشان تقسیم گردد، به طوری که تمام نقاط موجود در هر ناحیه، خصوصیات مشابه خاصی داشته باشند. به عنوان مثال همگی دارای شدت رنگ یکسان باشند. به این ترتیب تصویر قطعه بندی شده تنها شامل چند رنگ خاص می باشد. البته خاطر نشان می گردد که روش های قطعه بندی تصاویر معمولا زمانی دارای بهترین بازده هستند که به تصویری با نواحی رنگی همگن[1] اعمال شوند. به بیانی دیگر بهره گیری از این روش ها در قطعه بندی تصاویری که شامل ساختار رنگی غیر همگن هستند توصیه نمی گردد. در این پایان نامه از الگوریتم K-Means برای قطعه بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد