پایان نامه در مورد بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

  1. آشکارسازی اولین پیک سیگنال دریافتی:

اولین روش بر مبنای عیان کردن اولین پیک در دسترس می باشد. در این سیستم­ها توان اولین مسیر رسیده بالاتر از سطح آستانه آشکارسازی قرار می­گیرد. این روش بهترین روش آشکارسازی زمان رسیدن سیگنال می باشد.

به هر حال دقت آشکارسازی اندازه سیگنال به نویز وابسته می باشد.

  1. آشکارسازی قوی­ترین پیک سیگنال دریافتی:

این روش بسیار ساده­تر از روش قبلی قابل پیاده­سازی می باشد. مشکل بهره گیری از این روش خطاهایی می باشد که به دلیل تطابق نداشتن اولین پیک سیگنال دریافتی با قوی­ترین سیگنال دریافتی به وجودمی­آید.

این ناهماهنگی معمولا در شرایطی ایجاد می­گردد که سیگنال دریافتی دارای دید مستقیم نبوده و توسط اشیا درون محیط بلوک گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد