پایان نامه درباره طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

استراتژی­ ناآگاه از کانال به علت در نظر نگرفتن شرایط کانال، نه تنها در شبکه­های   بلکه در هیچ شبکه­ی بی­سیم به صورت تنها، عملکرد مناسبی بویژه برای ترافیک­های بلادرنگ ندارد اما به صورت ترکیبی با الگوریتم­های متعلق به استراتژی آگاه از شرایط کانال برای بهبود عملکرد سیستم، همانطور که اظهار خواهد گردید، مورد بهره گیری قرار می­گیرند. مانند الگوریتم­های موجود در گروه این استراتژی به موردها زیر می­توان تصریح نمود:

الگوریتم FIFO

ساده­ترین روش تخصیص  بلوک منابع به کاربران در حالتی که  از شرایط کانال اطلاعاتی در دست نیست، صف FIFO می باشد. معیار این الگوریتم برای کاربر  روی بلوک منبع kام به صورت ارتباط­ی 3-2 می باشد]16[:

(3-2)

در ارتباط­ی 3-2 t، ابتدی بازه­ی زمانی ارسال را نشان می­دهد  و  نیز زمان ورود بسته به صف می باشد. مقصود از بلوک منبع kام نیز بلوک منبع قرار گرفته در زیر کانال kام می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: