پایان نامه درباره: حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

بعد از توضیحات ارائه شده در خصوص سیگنال ارسالی در سیستم DVB-T در این بخش کوشش بر آن می باشد که چگونگی پوشش این سیستم در ایران و سایر نقاط جهان مورد مطالعه قرار گیرد. شکل (3-1) کشورهایی که از DVB-T به عنوان استاندارد بخش همگانی زمینی بهره گیری می­کنند را مشخص می­کند. در شکل مذکور رنگ آبی مناطق تحت پوشش این استاندارد را مشخص می­کند و سایر رنگ­ها مربوط به استانداردهای تلویزیونی دیجیتال [1]ATSC، [2]ISDB و [3]DMB می­باشند که با در نظر داشتن نواحی تحت پوشش آن­ها پرداختن به آن­ها لزومی ندارد. همانطور که نظاره می­گردد ایران نیز استاندارد DVB-T را به عنوان استاندارد پخش همگانی زمینی پذیرفته می باشد. خاطر نشان می گردد که بهره گیری از این سیستم در ایران از سال 1389 آغاز شده و هم اکنون در بیش­تر استان­های کشور مورد بهره گیری قرار می­گیرد]14-15-16-17-18 [. جدول شماره مناطق تحت پوشش این سیستم را در ایران نشان می­دهد (آخرین به روز رسانی اطلاعات جدول مربوط به 1391-1390 می­باشد).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: