پایان نامه درباره بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

  • سیگنال 30 هرتز تحت مدولاسیون فرکانس با کریر 9960 هرتز به عنوان مرجع
  • سیگنال سینوسی 30 هرتز با فاز متغیر
  • فرکانس 1020 هرتز برای ارسال کد مورس
  • فرکانس 300 تا 3000 هرتز برای ارتباط رادیویی

زوج سیگنال 30 هرتز شامل اطلاعات زاویه سمت می‌باشند. کد مورس و ارتباط رادیویی تحت مدولاسیون دامنه ارسال می شوند و حامل اطلاعات سمت نمی‌باشند. شکل (1-23) طیف فرکانسی، سیگنال دریافتی سامانه DVOR را نشان می‌دهد]2[.

شکل 1-23- طیف فرکانسی فرستنده DVOR ]2[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: