پایان نامه درباره:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

در روش فلوکه، نرم‌افزار اندازه میدانها را در سطوح مرزی سلول واحد، یکسان قرار می‌دهد (به علت تناوب شبکه) و تنها تفاوت میدان‌ها روی دو مرز مقابل هم، جابجایی فازی مشخصی میان آن‌ها می باشد. این جابجایی فاز توسط نرم‌افزار و با در نظر داشتن زاویه تابش محاسبه می گردد، شکل 4-1 را نظاره کنید. همانطور که در شکل 4-2 نظاره می­کنید، در پورت فلوکه دو موج مسطح با میدان­های الکتریکی عمودی [TE و TM] تحریک می­شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: