پایان نامه درباره:شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

در ادامه سیگنال پس از یک مرحله تقویت دیگر با کپی سیگنال ارسالی ضرب و از فیلتر میانگذر دوم عبور داده می گردد. با این کار سیگنال چیرپ دریافتی دچیرپ می گردد. پس از تقویت سوم سیگنال دریافتی برای نمونه برداری آماده شده می باشد. در طی چهار مرحله تقویت ، محدوده‌ی دینامیک سیگنال از  به  خواهد رسید که برای نمونه برداری سطح مناسب می باشد. در این حالت سطح قوی ترین سیگنال به یک ولت خواهد رسید. سپس سیگنال با یک ADC در IF ، با فرکانس نمونه برداری 100 MHz و چهارده بیت از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می گردد. در زیر سیستم دیجیتال ، سیگنال نمونه برداری شده در دو سینوسی (که 90 درجه باهم اختلاف فاز دارند) با فرکانس 26 MHz ضرب و از یک فیلتر پایین گذر عبور داده می شوند. با این ترتیب کانال‌های I و Q ساخته می شوند. داده‌های کانال I و Q به واحد ذخیره سازی انتقال داده می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: