پایان نامه درباره:ایستگاه پایه متحرک

کل شبکه را کاهش داد. (مثلاً ممکن می باشد یک حسگر شتاب سنج، یک گیرنده GPS راکه یک حسگر پرمصرف می باشد فعال کند). به علاوه در بعضی موردها می‌توان ترافیک شبکه را هم کم نمود (مثلاً یک حسگر تصویربردار محرک، ترافیک بسیارکمتری نسبت به یک ویدیویی ثابت ایجاد می کند). مزیت بهره گیری از پرسش‌های تو در تو اینست که در آن اطلاعات حسگرهای اولیه، برای حسگرهای دیگر قابل دریافت و تفسیر می باشد ونیازی به ارسال آنها به کاربر نمی‌باشد. درکاربردهای نظارتی شبکه‌های حسگر، حسگرهای اولیه و حسگرهای تحریک شونده معمولاً بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، در صورتیکه کاربر ممکن می باشد بسیار دورباشد. بهره گیری از پرسش تو در تو باعث می گردد که ترافیک بجای ارسال شدن به کاربر دوردست، به صورت محلی در اطراف رویداد تحریک کنند ایجاد گردد و پس تاخیر وترافیک شبکه کاهش پیدا می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: