پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

در مرجع [8] ساختار یک فیلتر دوبانده پیشنهاد شده که از چند لایه سطح انتخابگر فرکانس به صورت پی­درپی بهره گیری کرده می باشد. سلول واحد این ساختار پیشنهادی در شکل 2-12 نظاره می­گردد. این ساختار شامل سه لایه فلزی می باشد که با دو لایه دی الکتریک از هم جدا شده­اند. دولایه فلزی بالا و پایین ساختار شبیه به هم با ابعاد متفاوت که شامل یک قطعه دایروی در مرکز و چهار ربع قطعه دایروی در گوشه­های ساختار می­باشد و لایه فلزی وسط شامل یک پنجره دایروی در مرکز و چهار ربع پنجره دایروی در گوشه­های ساختار می باشد. با این ساختار دو فیلتر میان­گذر با باندهای متفاوت حاصل می­گردد. شبیه سازی این ساختار با روش عددی تفاضل متناهی حوزه  زمان[1] انجام شده و در شکل 2-13 نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل دیده می­گردد، تطبیق مناسبی بین نتایج شبیه سازی و اندازه­گیری شده هست. معایب این روش عبارتند از: مقرون به صرفه نبودن از لحاظ

 

شکل 2-12  الف) نمای بالای سلول واحد، ب) نمای سه بعدی سلول واحد[8]

شکل 2-13  نتایج شبیه سازی و اندازه­گیری فیلتر دوبانده[8]

اقتصادی و پیچیده و زمان­بر بودن محاسبات، به دلیل طراحی جداگانه­ی هر لایه برای فرکانس مورد نظر و تاثیر هر لایه روی لایه دیگر.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: