پایان نامه برق در مورد طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

علاوه­بر اجزاء مایکرویوی چهار بانده که مبتنی بر خطوط با فاز insertion  ثابت ( مثل کوپلرهای Branch-Line)  هستند، خطوط انتقال NRI تعمیم­یافته شکل ‏3‑14، به گونه طبیعی می­توانند به عنوان فیلترهای میان‌گذر دو بانده بهره گیری شوند. شکل ‏3‑16 تلفات insertion را برای چنین فیلتر دو بانده نشان می­دهد (مشابه با شکل ‏3‑15). همان گونه که در این شکل دیده می گردد دو باند گذر به خوبی باهم تطبیق یافته­اند (بر اساس ارتباط (‏3‑13) ) درحالی‌که تیز بودن لبه­های باند گذر می­تواند با افزایش تعداد تک­سلول­ها قابل دست­یابی می باشد.

هر دو باند گذر شکل ‏3‑16 شامل یک پاسخ فازی چپگرد و راستگرد می باشد. پس بدون در نظر گرفتن شرط حذف باند توقف ارتباط (‏3‑11) می­توان هر یک از این دو باند گذر را به دو قسمت تقسیم نمود و پاسخ کلی را به چهار باند گذر تبدیل نمود (دو چپگرد و دو راستگرد به صورت جداجدا). یک نمودار پاشندگی معمولی، برای این حالت در شکل ‏3‑17 نشان داده شده می باشد. در این شکل بایستی توجه گردد که چهار فرکانس پلاسما در جایی که  می باشد می­توانند با روابط(‏3‑9) و (‏3‑10) حدس زده شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد