پایان نامه برق در مورد طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

  • استراتژی­های ناآگاه از کانال[1]
  • استراتژی­های آگاه از کانال/ناآگاه از کیفیت سرویس[2]
  • استراتژ­ی­های آگاه از کانال/آگاه از کیفیت سرویس[3]

قبل از اظهار استراتژی­ها و الگوریتم­های مربوط به هر استراتژی، نیاز می باشد پارامترهایی که در الگوریتم­ها مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت، تعریف گردند. به این مقصود جدول 3-1 برای معرفی این پارامترها آورده شده می باشد:

 

جدول ‏3‑1 معرفی پارامترهای به­کار رفته در معیار­ها

تبیین عبارت عبارت
معیار کلی کاربر iام در kامین بلوک منبع
نرخ اطلاعات بدست آمده توسط کاربر iام در زمان t
متوسط گذردهی در بازه­ی زمان ارسال قبلی  بدست­آمده توسط کاربر iام تا زمان t
نرخ ارسال بدست آمده توسط کاربرi در ابتدای بازه­ی زمانی ارسال
تاخیر بسته­ی سر صف کاربر iام می باشد
آستانه­ی تاخیر برای کاربر iام
نرخ از دست رفتن قابل قبول بسته برای کاربر i
نرخ ارسال کاربر i در زمان t روی kامین بلوک منبع
نرخ ارسال کاربرi روی kامین بلوک منبع

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: