پایان نامه برق در مورد شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال

در آغاز تعداد عناصر آنتن را برای داشتن نمودار تغییر فاز با شیب پایین‌تر و  بصورت خطی تعداد عناصر هر دوره تناوب را از 6 تا به 10تا افزایش دادیم. سپس با در نظر گرفتن یک چرخه360 درجه برای یک آنتن آرایه انعکاسی ایده‌آل برای هر المان نیاز به تغییر فازی معادل 36 درجه نسبت به المان قبل داریم. به اینصورت در نظر داریم سطوح فرکانس گزینی برای هر عنصر در دوره تناوب طراحی کنیم که هر عنصر فاز از پیش تعیین شده‌ای را ایجاد کند و همچنین تلفات کمی داشته باشد.

برای این کار از یک الگوریتم بهینه‌سازی و ترکیب آن با یک نرم‌افزار تحلیلگر میدانی برای رسیدن به ساختاری با پاسخ دلخواه بهره گیری می‌کنیم.

عملکرد یک ساختار پریودیک به پارامترهای مختلفی مانند شکل رویه، دوره تناوب آرایه، فاصله بین عناصر، ضخامت و جنس زیرلایه دی‌الکتریک وابسته می باشد. برای یافتن ساختارهایی با عملکرد مناسب می‌توان شیوه‌های معمولی بهینه‌سازی را به کار برد اما این روش‌ها معمولاً برای ایجاد شکل بهینه رولایه مناسب نیستند. همچنین شکل رولایه نسبت به بقیه پارامترها بیشترین تاثیر را روی عملکرد ساختار پریودیک ایجاد می کند، که برای یافتن ساختار بهینه نیاز به روش‌های بهینه‌سازی پیچیده‌تری می باشد.

هشت روش بهینه‌سازی مختلف در ]67 [ برای طراحی شکل سطح فرکانس گزین مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و پس از انجام تحلیل‌های مختلف به این نتیجه دست یافتند که بهینه‌سازی براساس الگوریتم تپه‌نوردی تصادفی بهترین روش برای بهینه‌سازی ساختارهای سطح فرکانس گزین می باشد. در این پایان‌نامه نیز از این روش بهره گیری شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: