پایان نامه برق در مورد: سیستم های فراپهن باند

در این فصل روش­های رایج مکان­یابی مطالعه گردید. با در نظر داشتن دقت مورد نظر می­توان از این روش­ها بهره گیری نمود. بهترین روش از لحاظ دقت مکان­یابی، مکان­یاب­های زمانی هستند که اندازه­گیری فاصله را بر اساس زمان طی شدن سیگنال بین فرستنده و گیرنده انجام می­دهند. پس برای رسیدن به دقت­های بهتر بهره گیری از این روش­ها توصیه می­گردد. بعد از آن معضلات تشخیص زمان طی شدن سیگنال مطالعه گردید. در جدول زیر مقایسه­ای بین روش­های موجود انجام گرفته می باشد.

 

اساس روش های اندازه­گیری : فواید : معایب :
قدرت سیگنال دریافتی سادگی پیاده سازی نیاز نداشتن به پهنای باند و همزمانی بی دقت بودن نیاز به مدل کردن محیط و تعین مشخصات
زاویه رسیدن  سیگنال دریافتی نیاز تنها به دو گره وابستگی دقت به پهنای باند سیگنال

نیاز با آنتن­های آرایه­ای

موثر از مسیرهای چندگانه و مسیرهای بلوک شده

زمان رسیدن سیگنال دریافتی دقیق

قابل بهره گیری برای مکان­یابی

وابستگی دقت به پهنای باند

امکان ایجاد خطا در محیط­های دارای مسرچندگانه و سیگنال بلوک شده

جدول3-1 : مقایسه روش­های مکان­یابی رایج

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: