پایان نامه برق در مورد:طول عمر شبکه

انفجار[1]: در روش سنتی همه پخشی،یک گره همیشه داده‌ها را به همسایگانش، بدون درنظر گرفتن اینکه آیا آن همسایه، داده را قبلاً دریافت کرده یا خیر، ارسال می کند. این اقدام باعث به وجود آمدن مشکل انفجار  می گردد که درشکل (3-1) آورده شده می باشد. دراین شکل گره A همه پخشی را با ارسال داده‌ها به هسایگانش یعنی گره‌هایC ,Bآغازمیکند. این گره داده‌ها را دریافت میکنندو یک کپی از آن را به همسایه مشترکشان یعنی گره D ارسال می‌کنند.

[1] Implosion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: