پایان نامه برق در مورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

 • MAC چندکاناله
 • یک MAC چند کاناله به یکی از دسته بندی‌های زیر تعلق دارد [27،23]:

  • MAC چندکاناله با فرستنده – گیرنده منفرد[1]: اگر قیمت و قابلیت تطبیق مدنظر باشد، یک فرستنده – گیرنده برروی یک رادیو، سطح سخت افزاری مناسبی می باشد. از آن جا که تنها یک فرستنده-گیرنده در دسترس می باشد، در یک لحظه، تنها یک کانال درهرگره‌ی شبکه فعال می باشد. بااین حال، گره‌های مختلف برای افزایش ظرفیت می‌توانند به صورت هم زمان برروی کانال‌های مختلف فعالیت نمایند. برای ایجاد هماهنگی و همکاری موثر در ارسال‌های بین گره‌ها تحت این شرایط، پروتکل‌هایی مانند طرح SSCH[2] مورد نیاز می باشد. SSCH در واقع یک پروتکل MAC مجازی می باشد؛ چراکه در بالای MAC IEEE 802.11 اقدام کرده و به تغییر در آن نیازی ندارد.
  • MAC چند کاناله با چند فرستنده- گیرنده[3]: در این قسمت یک رادیو شامل چندین چیپ انتهایی[4] RF موازی و مدول‌های پردازش باند پایه برای ایجاد چندین کانال همزمان می باشد. بربالای لایه ی فیزیکی، تنها یک لایه ی MAC برای هماهنگی عملکرد کانال‌های چندگانه هست. با این حال چگونگی طراحی یک MAC کارآمد برای این نوع لایه‌ی فیزیکی هنوز یک موضوع تحقیقاتی بازاست [22].
  • MAC با چند رادیو: دراین قسمت هرگره شبکه، چندین رادیو، هرکدام با لایه‌های MAC و فیزیکی مختص خود را داراست. مخابرات در این رادیوها مستقل اند و پس یک پروتکل MAC مجازی مانند MUP[5] در بالای MAC، برای هماهنگی مخابرات در همه‌ی کانال‌ها مورد نیاز می باشد. در واقع یک رادیو می‌تواند چندین کانال داشته باشد. بااین حال برای سهولت در طراحی و کاربرد، از یک کانال واحد در هررادیو بهره گیری می گردد.

   

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: