پایان نامه برق درباره کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

در شبکه تخت هر نود در اجرای اقدام حسگری تأثیر یکسانی را اعمال می کند وتمام نودهای حسگر یکسانند. به دلیل تعداد زیاد نودهای حسگر تخصیص یک شناسه جهانی به هرنود درشبکه حسگر امکان پذیر نیست وبه همین دلیل جمع آوری داده معمولاً با بهره گیری از مسیریابی داده متمرکز انجام می گردد که در این نوع مسیریابی سینک از طریق الگوریتم سیل یاروش‌های دیگر، پرس وجو را به سایر نودهای حسگر می‌فرستد ودراین بین فقط نودهای حسگری که داده‌های مطابق بااین پرس وجو را دارا هستند، به سینک پاسخ می‌دهند. هر نود حسگر از طریق یک مسیر چندپرشه با سینک ارتباط مستقر کرده واز نودهای یکسان به عنوان رله بهره گیری می‌نماید. درشکل (2-4) معماری مرسوم شبکه تخت نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: