پایان نامه برق درباره همزمان سازی

کدینگ و اینترلیوینگ خارجی بر روی بسته ورودی اعمال می­گردد. آغاز کدینگ و سپس اینترلیوینگ انجام می­گردد. مدولاتورهای COFDM رشته­ی انتقال MPEG-2 را به عنوان سیگنال­های ورودی می­پذیرند. جریان انتقال MPEG-2 قبلا در بسته­های داده با طول ثابت سازمان یافته. طول بسته 188 بایت خواهد بود، که 187 بایت آن­ها حاوی اطلاعات و یک بایت sync می باشد. برای اطمینان از اینکه اطلاعات سیگنال  COFDM به گونه یکسان در سرتاسر پهنای باند توزیع شوند بایست از این 187 بایت بسته بندی رشته­ی داده قبل از ارسال تصادفی گردند. این اطمینان هست از اینکه سیگنال MPEG-2 دارای تمام اطلاعات داده می باشد که به صورت تصادفی در سرتاسر رشته داده توزیع شده می باشد و اطمینان از اینکه در تغییر حالت­ها رشته­های 0 و 1 با طول بلند در کنار یکدیگر قرار نگیرند. این به مقابله با خطاهای پشت سر هم[1] در هنگام انتقال کمک خواهد نمود. برای انجام کدینگ خارجی، کدینگ RS(204,188,t=8)[2] که در واقع نسخه مختصر شده RS(255,239,t=8) می­باشد بر روی تمام بسته­های ارسالی (188 بایتی) اعمال می­گردد. این کدینگ بر روی بایت sync نیز بایستی اعمال گردد(چه به صورت 47HEX باشد چه به صورت B8HEX).

توجه: کدینگ RS(204,188,t=8) دارای طول 204 بایت و بعد 188 بایت بوده و دارای قابلیت تصحیح حداکثر 8 بایت خطای رندوم از 204 بایت دریافتی می­باشد.

برای پیاده­سازی کدینگ مختصر شده می­توان 51 بایت تماماً صفردر ابتدای بسته­ها، قبل از بایت­های اطلاعاتی، در ورودی رمزگذار RS(255,239,t=8) اضافه نمود. بعد از اعمال کدینگ بدون در نظر داشتن این 51 بایت صفر بایستی مراحل را ادامه داد. شکل 3-4 فرمت دنباله ارسالی بعد از انجام کدینگ خارجی را نشان می­دهد]10-25[.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: