کدینگ و اینترلیوینگ خارجی بر روی بسته ورودی اعمال می­گردد. آغاز کدینگ و سپس اینترلیوینگ انجام می­گردد. مدولاتورهای COFDM رشته­ی انتقال MPEG-2 را به عنوان سیگنال­های ورودی می­پذیرند. جریان انتقال MPEG-2 قبلا در بسته­های داده با طول ثابت سازمان یافته. طول بسته 188 بایت خواهد بود، که 187 بایت آن­ها حاوی اطلاعات و یک بایت sync می باشد. برای اطمینان از اینکه اطلاعات سیگنال  COFDM به گونه یکسان در سرتاسر پهنای باند توزیع شوند بایست از این 187 بایت بسته بندی رشته­ی داده قبل از ارسال تصادفی گردند. این اطمینان هست از اینکه سیگنال MPEG-2 دارای تمام اطلاعات داده می باشد که به صورت تصادفی در سرتاسر رشته داده توزیع شده می باشد و اطمینان از اینکه در تغییر حالت­ها رشته­های 0 و 1 با طول بلند در کنار یکدیگر قرار نگیرند. این به مقابله با خطاهای پشت سر هم[1] در هنگام انتقال کمک خواهد نمود. برای انجام کدینگ خارجی، کدینگ RS(204,188,t=8)[2] که در واقع نسخه مختصر شده RS(255,239,t=8) می­باشد بر روی تمام بسته­های ارسالی (188 بایتی) اعمال می­گردد. این کدینگ بر روی بایت sync نیز بایستی اعمال گردد(چه به صورت 47HEX باشد چه به صورت B8HEX).

توجه: کدینگ RS(204,188,t=8) دارای طول 204 بایت و بعد 188 بایت بوده و دارای قابلیت تصحیح حداکثر 8 بایت خطای رندوم از 204 بایت دریافتی می­باشد.

برای پیاده­سازی کدینگ مختصر شده می­توان 51 بایت تماماً صفردر ابتدای بسته­ها، قبل از بایت­های اطلاعاتی، در ورودی رمزگذار RS(255,239,t=8) اضافه نمود. بعد از اعمال کدینگ بدون در نظر داشتن این 51 بایت صفر بایستی مراحل را ادامه داد. شکل 3-4 فرمت دنباله ارسالی بعد از انجام کدینگ خارجی را نشان می­دهد]10-25[.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق بهبود در نحوه عملکرد الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: