پایان نامه برق درباره ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

روش ارائه شده اول به گونه اختصار در نمودار جریان بالا آورده شده می باشد. همان گونه که در شکل نیز تصریح شده می باشد، نمودار جریان سمت راست مربوط به جبران سازی حرکتی و نمودار سمت چپ مربوط به قطعه بندی تصویر می باشد. برای کامل شدن این فرآیند نیاز می باشد که پردازش نهایی نیز روی آن صورت گیرد. این پردازش در واقع مرز بندی های تصویر را بهبود می بخشد و اجسام متحرک را با دقت بیش تری مشخص می کند. برای این کار بایستی آغاز نواحی متحرک را که از الگوریتم جبران سازی حرکتی حاصل شده را مشخص کنیم، سپس با در نظر داشتن تصویر قطعه بندی شده می توان مشخص نمود که چه پیکسل هایی متعلق به جسم متحرک تصویر هستند. به این ترتیب جسم متحرک دقیقا مشخص خواهد گردید. به بیانی دیگر پیکسل های اضافی مربوط به پس زمینه حذف و پیکسل های حذف شده هدف به تصویر اضافه خواهد گردید. عملیات ذکر گردیده در نمودار جریان زیر نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: