پایان نامه برق درباره:شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

کیفیت VOR با ناهمواری‌های بزرگ کنار آنتن سنجیده می گردد. ناهمواری‌های پهن و بزرگ روی زمین حتی در فاصله دور در گیرنده اختلال به وجودمی‌آورند. اختلال با نزدیک شدن مانع بیشتر و بیشتر می گردد. بعلاوه تاثیر فاصله موانع بستگی به فرستنده VOR دارد که چقدر زاویه عمودی آنتن با مانع برخورد کند. تمام مناطق گیاهی و ساختارهایی با فاصله کمتر از 305 متر (1000 پا) از آنتن بجز ساختمان‌هایی که پایین‌تر از سطح دید آنتن هستند، بایستی حذف گردد. زیرا این مناطق باعث ایجاد فرایند سایه در تشعشع آنتن می گردد. بعد از 305 متر نباید از زاویه بیشتر از 2/1 درجه عمودی برآمدگی خاصی باشد. برای جلوگیری از اختلال در گیرنده، فاصله منبع تغذیه و خطوط کنترلی تا آنتن بایستی کمتر از 183 متر (600 پا) باشد. ساختارهای چوبی تاثیر کمتری نسبت به فلزی دارند و می‌توان از آنها چشم پوشی نمود. آشیانه‌های بزرگ هواپیما می‌توانند قابل ملاحظه باشند، زیرا باعث تداخل[1] می شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد