پایان نامه برق درباره:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

با در نظر داشتن مقاله ، تعداد بین های فرکانسی   و تعداد لحظات نظاره شده برابر با 100 (SnapShot=100)در نظر گرفته شده می باشد.  بایستی توجه نمود که طبق مرجع  به مقصود این که در هر بین فرکانسی ارتباط(5- 28) مستقر باشد، بایستی پهنای باند نسبی  از ارتباط زیر محاسبه گردد:

(5- 28)

که ، پهنای باند هر بین فرکانسی و  فرکانس مرکزی آن بین می باشد. با در نظر داشتن این که پهنای باند سیگنال بهره گیری شده در این پایان نامه برای شبیه سازی برابر با MHZ 40  می باشد، با بهره گیری از فرمول (5- 28) تعداد بین های فرکانسی  حاصل می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: