پایان نامه برق درباره:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

این حالت بهترین حالت برای آشکارسازی زمان رسیدن سیگنال می باشد [17] .

شکل3‑ 8: پروفایل تاخیر زمانی کانال

در این حالت بهره گیری هریک از روش­های بالا (عیان سازی اولین پیک یا آشکارسازی قوی­ترین پیک ) که بهره گیری گردد، عملکرد تقریبا یکسان و کارایی بهینه دارند.

در ادامه پروفایل دیگری در شرایط یکسان نمایش داده می­گردد که سیگنال دریافتی دارای جزء مسیر مستقیم نیست یا به بیانی دیگر سیگنال دید مستقیم فرستنده و گیرنده قابل عیان سازی نمی­باشد.

 

شکل3‑9 : پروفایل تاخیر زمانی کانال در عدم وجود دید مستقیم

همانگونه که در شکل مشخص می باشد اگر سطح آستانه مناسب با نرخ هشدار کاذب قرار داده شده و از تکنیک تشخیص اولین پیک دریافتی بهره گیری گردد ممکن می باشد اولین جزء سیگنال رسیده توسط سیستم  تشخیص داده نشود.

اما اگر از روش تشخیص قدرتمندترین پیک دریافتی بهره گیری گردد، مسلما خطا رخ خواهد داد. مقدار تقریبی این خطا به شرط داشتن سرعت گروه قابل محاسبه می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: