پایان نامه برق: حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

طیف فرکانس رادیویی منبعی بسیار با ارزش و نادر می باشد. وقتی که به یک سرویس خاص تخصیص داده می­گردد، یک فرکانس با کانال نمی­تواند در آن محدوده­ی سرویس برای سرویس دیگری مورد بهره گیری­ی مجدد قرار گیرد. برای دست­یابی به کانال­ها تو سط بعضی ارائه­کنندگان خدمات دادن مجوز بهره گیری­ی مجدد از فرکانس لازم می باشد. به عنوان نتیجه، بهره گیری­ی مجدد از فرکانس نه تنها نیاز می باشد بلکه یکی از الزامات فراهم کردن سرویس می­باشد و نتیجتا بسیاری از فرستنده­های هم کانال در هر زمانی بر روی هر کانال تخصیص داده شده قرار می­گیرند، تداخل هم کانال ناشی از فرستنده های هم کانال (CCI) تأثیر مهمی در ارتباط با تمام کاربران کانال­های فرکانس رادیویی دارد زیرا به سیگنال مورد نظر آسیب رسانده و یا آن را کاملا از بین می­برد. در شرایط جوی بسیار مناسب سیگنال­های تلویزیونی زمینی می­توانند در فواصل دورتر از ایستگاه اصلی چاپ گردیده و موجب تداخل در نواحی تحت پوشش سرویس­های دیگری که از همان کانال RF بهره گیری شوند. نتیجتا، به همین دلیل در سال 1361 توافق نامه­ی استکهلم(ST_61)  به امضا رسید. این قرارداد مجموعه­ای از فرکانس­های تخصیص داده شده را برای بسیاری از کشورها جهت ایجاد شبکه های تلویزیونی چندکاناله­ی زمینی پیشنهاد نمود. در طرح استکهلم، لیستی از توان ماکزیمم ایستگاه­های پخش اصلی با ارتفاع مشخص شده آنتن تعیین گردید. به گونه کل پوشش ملی یک شبکه ی تلویزیونی زمینی چهار کاناله UHF که دارای حداقل تداخل با فرستنده­های کشورهای مجاور می باشد را ممکن می­سازد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: