پایان نامه برق تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

مفهوم مالتی پلکسینگ[1]

ارسال همزمان چند سیگنال پیام روی یک کانال واحد را مالتی پلکس می‌گویند. مالتی پلکس دو روش کلی دارد: مالتی پلکس فرکانسی ([2]FDM) و مالتی پلکس زمانی ([3]TDM). در FDM پهنای باند قابل‌دسترس کانال به تعدادی زیر کانال جدا از هم تقسیم‌شده و هر سیگنال پیام به یکی از زیرکانا­ل­ها اختصاص می‌یابد. یکی از مسائل مهم FDM، مسئله تداخل صحبت می باشد که به گونه ناخواسته یک پیام با پیام دیگر مخلوط می گردد. عامل اول تداخل صحبت (مدولاسیون متقابل)، عوامل غیرخطی در سیستم­های پردازش سیگنال FDM می باشد و عامل دوم، جداسازی ناقص طیف سیگنال­ها بر اثر فیلتر کردن ناقص و جابجایی فرکانس حامل‌های فرعی می باشد که برای رفع آن می‌توان از باندهای محافظ در ناحیه گذار فیلترها بهره گیری نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: