پایان نامه برق با موضوع طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

 

 

امروزه جایگاه شبیه­سازی و بکارگیری روش­های عددی در توصیف نزدیک به واقعیت سیستم­های الکترومغناطیسی بر کسی پوشیده نیست. مانند مزایای چنین نرم افزارهایی را می توان صرفه جویی در وقت، سهولت طراحی، امکان اعمال تغییرات جزئی و نظاره اثر آنها و بهینه سازی به مقصود ساخت آنها دانست.

نرم افزارهایی که برای شبیه­سازی ساختارهای فرکانس بالا بهره گیری می­شوند، زیادند. مانند این نرم افزارها می­توان به CST[1] و HFSS[2] تصریح نمود. روشهای عددی­ای که به مقصود حل مسئله الکترومغناطیسی در دو نرم­افزار بهره گیری می­گردد، متفاوت می باشد. در نرم افزار HFSS روش عددی جزء محدود[3] برای حل معادلات ماکسول در حوزه فرکانس بهره گیری شده می باشد اما در نرم افزار CST از روش انتگرال گیری محدود[4] که امکان ارائه تحلیل هم حوزه زمان و هم حوزه فرکانس را دارا می باشد، بهره گیری می­گردد [21]. پس سرعت شبیه­سازی در نرم­افزار CST نسبت به نرم­افزار HFSS بالاتر می باشد. در این پایان نامه از نرم افزار شبیه­سازی CST بهره گیری شده می باشد.

در این فصل طراحی دو فیلتر یک بانده میان نگذر در باند فرکانسی مایکروویو با فرکانس­های تشدید GHz 8/5  و GHz 3/4 مطالعه خواهد گردید. همانطور که در فصل 2 به آن تصریح گردید، برای کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس، بایستی به چهار عامل توجه نمود که در این فصل هر کدام از عامل­ها را جداگانه برای طراحی دو فیلتر میان نگذر مطالعه خواهیم نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: