پایان نامه برق با موضوع شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

 شبیه سازی و نتایج الگوریتم RDA  برای سه هدف نقطه‌ای

برای پردازش سیگنال در واحد پردازش از الگوریتم RDA بهره گیری شده می باشد. بلوک دیاگرام این الگوریتم در

شکل ‏5-1 نمایش داده شده‌می باشد. همانطور که در بلوک پردازش سیگنال نشان داده شده می باشد، ورودی این بلوک سیگنال دچیرپ شده در حوزه‌ی زمان می باشد. این سیگنال توسط واحد دیجیتال ، به کمک کانال‌های تربیعی تامین شده می باشد. برای نمایش عملکرد قسمت پردازش سیگنال سناریوی با سه هدف نقطه‌ای در نظر گرفته شده ‌می باشد. در این سناریو سه هدف نقطه‌ای در مختصات  ،  و  با سطح مقطع راداری واحد در نظر گرفته شده می باشد. در این سناریو پارامترهای SAR برابر با مقادیر طراحی شده در قسمت‌های قبل می باشد. رادار بر روی محور  با سرعت ثابت  در ارتفاع در حال حرکت می باشد. زمان پرتو افکنی از  تا  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: