پایان نامه برق با موضوع شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

بطور کلی می‌توان گفت گیرنده VOR شامل

  1. کنترل باکس برای انتخاب فرکانس ایستگاه زمینی
  2. آنتن برای دریافت سیگنال ارسالی
  3. دستگاه VOR و واحد اندازه‏گیری[1] برای پردازش داده
  4. نشان دهنده HSI[2] و [3]BDHI بعنوان خروجی برای اطلاعات

– اصول محاسبه سمت

گیرنده VOR بسته به موقعیت خود نسبت به فرستنده، سیگنال سینوسی 30 هرتز متغیر را با فاز متفاوت دریافت می کند؛ بعبارت دیگر فاز سیگنال 30 هرتز متغیر بسته به موقعیت هواپیما نسبت به ایستگاه تغییر می کند. گیرنده با مقایسه فاز سیگنال 30 هرتز مرجع نسبت به 30 هرتز با فاز متغیر در مقایسه‌گر فاز، اطلاعات زاویه سمت را بدست می‌آورد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: