پایان نامه برق با موضوع سیستم های فراپهن باند

اما به دلیل آنکه این باند معمولا برای ارتباطاتی با نسبت سیگنال به نویز بالا بکار می­رود و از آنجا که در سیستم­های فراپهن­باند نسبت سیگنال به نویز پایین می باشد، این باند برای بهره گیری در سیستم­های فراپهن­باند به صورت بهینه اقدام نمی­کند.

باند تشخیص خطای دیگری که در سیستم­هایی با نسبت سیگنال به نویز پایین و پهنای باند بالا بهینه می­باشد باند خطای زیو-زاکای [2] می باشد که به صورت زیر محاسبه می­گردد [28] .

اگر فرض گردد τ دارای توزیع یکنواخت در بازه­ی صفر تا  باشد:

که:

برابر مینیم خطایی می باشد که در کانال با نویز سفید گوسی می­توان به آن رسید.

تابع همبستگی خودی p(t) می­باشد.

بدست آوردن فرم بسته باند خطای زیو-زاکای به­راحتی امکان­پذیر نبوده و اکثرا از شبیه­سازها برای محاسبه آن بهره گیری می­گردد و تبیین بیشتر آن در این متن نمی­گنجد.

اما همانگونه که عنوان گردید از مهم­ترین فواید این باند پاسخ دقیق­تر آن در نسبت سیگنال ­به نویزهای پایین­تر، پهنای باند بالاتر، و بهره گیری از مدل کانال استاندارد IEEE 802.15.4a می­باشد.

به عنوان مثال باند خطا برای زمان رسیدن سیگنال  در حالت ساده سیگنال به صورت تک مسیره و با حضور نویز سفید گوسی برای هر دو باند در زیر نمایش داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: