پایان نامه برق با موضوع ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

در این فصل به مطالعه نوع­های مختلف فیلترهای متامتریال که در سال‌های اخیر معرفی‌شده‌اند پرداخته گردید. همچنین دیده گردید که می­توان ساختارهای متامتریال را به دو گروه کلی ساختارهای تشدیدی و غیرتشدیدی تقسیم­بندی نمود. ساختارهای تشدیدی می­توانند در ترکیب با المان‌های غیرتشدیدی (مثل interdigitalها) تأثیر کنترل باند گذر در لبه­های بالا و پایین را داشته باشند و همچنین در شرایط مناسب باعث افزایش پهنای شوند. در این فصل مفهوم جدیدی از خطوط انتقال متامتریال (NRI-TLs) نیز اظهار گردید که این تک‌سلول‌های متامتریالی می­توانند با طراحی مناسب، چهار بانده یا دو بانده باشند و در انتها این فصل نیز چند ساختار NRI-TL ساخته‌شده آورده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد