پایان نامه برق با موضوع ایستگاه پایه متحرک

روش SPIN وروش انتشار مستقیم هردو، روش ارتباطی برای کاربردهای خاص و براساس موضوع در شبکه‌های حسگر هستند. در شبکه‌های حسگر به مقصود دستیابی به مسیریابی بهینه از لحاظ انرژی، مدیریت منابع و مسیریابی بایستی کاملاً با کاربردها متناسب و منطبق شوند.

هردو پروتکل بر خلاف روش‌های سنتی مسیریابی، داده محور (Data – Centric) هستند که به این معنی می باشد که درآنها همه ارتباطات برمبنای داده‌های نامگذاری شده صورت می‌گیرد. درروش انتشارمستقیم، داده نامگذاری می گردد و بوسیله یک سری خصوصیات مشخص می گردد. در روش SPIN نیز داده‌ها توسط شبه داده‌ها (Metadata) نامگذاری می شوند. هر دو روش SPIN وانتشار مستقیم به مقصود ایجاد یک واسط ارتباطی مطمئن طراحی شده‌اند. روش SPIN بدین مقصود طراحی شده می باشد که معضلات روش کلاسیک همه پخشی با مباحثه بین گره‌ها قبل از ارسال داده‌های حقیقی برطرف گردد. پس روش SPIN یک روش فرستنده محوراست (Sender – Initiated).  در ارتباط با الگوریتم انتشار مستقیم گیرنده علاقمندیهای خودرا درسطح شبکه منتشر می ‌کند و اگراین علاقمندی با داده‌های استخراج شده توسط منابع انطباق داشته باشد، فرستنده داده‌ها را به سمت گره فرستنده علاقمندی، منتشر می کند. پس در روش انتشار مستقیم ارسال داده‌هابه صورت گیرنده محور (Receiver – Initiated) صورت می‌گیرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: