پایان نامه برق با موضوع:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

با بهره گیری از معادله (‏2‑17) تغییرات چگالی جریان نرمالیزه­شده در طول نانولوله کربنی محاسبه و نسبت به میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در شکل (‏4‑7) رسم شده می باشد:

محور افقی که اظهار­گر میدانDC  می باشد، برحسب  نرمالیزه شده می باشد. شیب­های منفی به­دلیل نوسان­های بلاخ در نانولوله کربنی به­وجود آمده­اند و به­عنوان نواحی با قابلیت تقویت موج CA ورودی به­نانولوله کربنی شناخته می­شوند. برای شبیه­سازی انجام­شده  در نظر گرفته شده می باشد.

[1] Matlab

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد