پایان نامه برق:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

خطوط انتقال مبتنی بر SRR در ظهور اولیه­شان برای طراحی فیلتر بکار گرفته شدند. با این تفاصیل، ساختارهایCSRR  که همتای مکمل SRR هستند نیز در طراحی خطوط انتقال متامتریالی تشدیدی بکار گرفته‌شده‌اند[29]  -[31] ، و این CSRR ها به ساختارهای متداول­تر تشدیدی برای کاربردهای فیلتری تبدیل شدند. ساده‌ترین و رایج‌ترین تک سلول CSRR از شکاف‌های خازنی حکاکی شده در صفحه زمین بر روی خط مایکرواستریپ به دست می‌آید. این تشدیدکننده می­تواند در صفحه زمین حکاکی گردد (شکاف‌های خازنی در شکل ‏3‑4 (الف)) و توسط میدان الکتریکی که عمود بر محور آن می باشد تحریک می گردد. مدار معادل این ساختارها ، اخیراً اصلاح‌شده می باشد و به صورت فیزیکی مدل دقیق تر به دست آمده می باشد[32] . در این مدل مداری جدید(شکل ‏3‑4 (ب)) سلف خط با L و مدار تانک تشدید با Lc و Cc  برای در نظر گرفتن CSRR مدل شده‌اند . به علاوه، در این مدل سه خازن مختلف برای مدل کردن شکاف خازنی (Cf و Cs) و کوپلینگ الکتریکی بین خط و CSRR (CL) هست. تأثیر شکاف و کوپلینگ بین خط و تشدیدکننده به صورت جدا در نظر گرفته‌شده‌اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد