پایان نامه برق:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

شکل2-14  ساختار فیلتر سطح انتخابگر فرکانس با عناصر چند گانه[6]

شکل 2-15  نتایج شبیه سازی فیلتر دوبانده با یک گروه از عناصر در یک سلول واحد[6]

در آن گروهی از قطعه­های مربعی در یک سلول واحد به صورت یک آرایه متناوب مربعی چیده شده­اند که خود این گروه در ساختار به گونه متناوب تکرار شده می باشد. نتایج شبیه سازی این ساختار را در شکل 2-15 نظاره می­کنید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد