پایان نامه برق:تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

سرویس­هایی با نرخ بیت بالا از یک سو و ارزش فوق‌العاده­ی طیف فرکانسی از سوی دیگر، کوشش‌های تحقیقاتی را به سمت یافتن روش‌های کدینگ و مدولاسیون موثر و در عین‌حال الگوریتم‌های پیچیده‌ی پردازش، سوق داده تا کیفیت و بازدهی طیفی و توان مصرفی تجهیزات بهبود یابد. اما سیستم­های مخابراتی به دلیل اینکه سیگنال در معرض تلفات انتشار، محوشدگی در کانال، تداخل ناشی از وجود چندین کاربر و محدودیت توان در تجهیزات می‌باشند؛ از نظر اقدام­نمود دچار محدودیت بوده و این عوامل مانع جدی پیش روی افزایش نرخ داده می باشد.

از میان عوامل بازدارنده‌ی ذکرشده، محوشدگی در کانال که از اثرات پدیده‌ی چند مسیری و تغییرات فرکانس داپلر (که به علت متحرک بودن فرستنده یا گیرنده می باشد)، از عوامل دیگر مهم­تر بوده و تخمین کانال در سیستم­های مخابراتی را پیچیده می کند. مدولاسیون تقسیم چندگانه فرکانس متعامد نوعی مدولاسیون باند پایه می باشد و برای ارسال آن بایستی از یکی از روش‌های DPSK، QPSK،n-QAM  بهره گیری نمود. OFDM تکنیکی می باشد که می‌تواند برای کاهش اثرات کانال‌های فرکانس گزین مورد بهره گیری قرار گیرد. OFDM، کانال فرکانس گزین را، به مجموعه‌ای از کانال‌های مسطح موازی انتقال می‌دهد و پیش روی پراکندگی کانال‌های چند مسیری مقاوم می باشد.

طرح OFDM اولین بار توسط چنگ در سال 1966 ارائه گردید[35]. اولین کاربرد OFDM در لینک­های رادیویی [1]HF نظامی بود. تکنیک OFDM هم در مخابرات بی‌سیم و هم در مخابرات سیمی کاربرد دارد. مانند این کاربردها می‌توان به بهره گیری در شبکه‌های در دسترس رادیویی باند پهن (BRAN)[2]، پخش صدای دیجیتال(DAB)[3]، پخش زمینی اطلاعات ویدئو دیجیتال (DVB_T)[4] و خط مشترک دیجیتال نامتقارن [5](ADSL) تصریح نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: