پایان نامه برق:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

با پیشرفت­های اخیر، سیستم­های فراپهن­باند هم از لحاظ سیگنالینگ و هم از لحاظ سخت افزار، دارای پتانسیل­های کافی برای بهره گیری در سیستم­­های مکان­یاب زمانی هستند [14] .

درحالت ساده برای تخمین زمان رسیدن فرض می­گردد که تنها منبع نویز، نویز گوسی بوده و سایر منابع ایجاد خطا مانند چند مسیره شدن سیگنال و غیره با شرط وجود همزمانی بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد. پس:

اگر سیگنال ارسالی p(t) باشد، سیگنال دریافتی با فرض کانال با نویز سفید گوسی به صورت زیر در می­آید:

مسئله، پیداکردن بهترین تخمین از مقدارτ بر اساس سیگنال نظاره شده می باشد.

گیرنده و آشکارساز برای این سیستم با بهره گیری از تخمینگر ML [1] به صورت زیر پیاده­سازی می­گردد.

مینیمم انحراف استاندارد در این نوع روش اندازه­گیری نسبت به سیگنال به نویز با مقادیر مختلف پهنای پالس در زیر رسم شده­اند[15]  .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد