پایان نامه با موضوع طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

در این الگوریتم که به اختصار RR نامیده می­گردد، ایستگاه مبنا اولویت ارسال مساوی برای ترافیک­های کاربر بدون هیچ ملاحظه­ای در نظر می­گیرد. به این معنی که این الگوریتم بازه­های زمانی یکسانی را به هر کاربر اختصاص می­دهد]18[. این الگوریتم یک تقسیم عادلانه منابع زمانی در میان کاربران انجام می­دهد مقصود از عدالت در این الگوریتم مدت زمان در اختیار داشتن کانال توسط کاربران می باشد. مشکل این الگوریتم عدم درنظر گرفتن شرایط کانال می­باشد.  دارای معیاری شبیه به معیار الگوریتم FIFO می باشد با این تفاوت که در این حالت  به آخرین زمانی که کاربر سرویس گرفته می باشد، ارجاع داده می­گردد]19[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: