پایان نامه با موضوع شبکه‌های مش بی‌سیم

در MUP، درهرگره چندین NIC بی‌سیم هست. کانال‌های هر NIC ثابت و متعامدند. اعمال اصلی MUP به صورت زیر می‌باشند[22]:

  • کشف همسایه‌ها. بعد از عملیات اکتشاف، همسایه‌ها به دو دسته‌ی MUP فعال و بقیه‌ی گره‌ها تقسیم می شوند.
  • انتخاب یک NIC برمبنای اندازه گیری‌های زمان [1]RTT پرشی. MUP، NIC با کمترین RTT بین یک گره و همسایه‌هایش را انتخاب می کند.
  • بهره گیری از NIC انتخابی برای دوره‌ی زمانی طولانی. این دوره توسط یک فرایند تصادفی محاسبه شده و در حدود 20-10 ثانیه می باشد.
  • عوض کردن کانال‌ها. بعد از بازه‌‎ی زمانی تصادفی،RTT در هرNIC دوباره از طریق پیام‌های آزمایشی تک پرشی اندازه گیری می شوند. اگر یک NIC مقدار مشخصی بهبود کیفیت نسبت به NIC موجود داشته باشد، برای ارسال بسته‌های اطلاعاتی انتخاب می گردد.

هنوز مسائل متعدد دیگری موجودند که نیاز به مطالعه و مطالعه بیشتر دارند، از قبیل :

  • موضوع گره‌های مخفی به صورت موثری حل نشده می باشد. اندازه گیری کیفیت کانال بر مبنای RTT یک پرشی می باشد. بااین حال اندازه گیری‌های برمبنای کوتاه ترین RTT، تضمین نمی‌کند که هیج گره‌ی مخفی‌ای وجود نداشته باشد. برای مثال، فرض کنید گره‌های A و C از یکدیگر پنهان بوده و گره‌ی B همسایه‌ی هردوی آن‌هاست. در نتیجه یک کانال می‌تواند توسط هردو گره‌ی A و C انتخاب گردد. عملیات RTS/CTS را می‌توان برای کاهش احتمال وقوع ازدحام در این شرایط به کار برد، اما این امر به اطلاعات کنترلی جانبی و هزینه‌ی عملیاتی بسیار نیاز دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: