پایان نامه با موضوع حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

 

در حال حاضر بسیاری سازمان­ها روی استانداردهای لازم برای تلویزیون دیجیتال و ساختن دستورالعمل­ها جهت مراجع استاندارد جهانی، کار می­کنند. این استانداردها قسمت­های کدگذاری، کدگشایی، مدولاسیون، فریمینگ، هماهنگی فرکانس، انتقال و غیره را تحت پوشش دارند. بعضی از مهم­ترین در جدول شماره 3-2 آورده شده می باشد[4].

جدول شماره 3-2: استانداردهای تلویزیون دیجیتال

MPEG گروه متخصصان تصاویر متحرک
MHEG گروه متخصصان چندرسانه­ای و فوق رسانه­ای
DVB پروژه­ی پخش تلویزیون دیجیتال
DAViC شورای صوتی و تصویری دیجیتال
EBU اتحادیه­ی رادیو تلویزیون اروپایی
ITU اتحادیه­ی بین­المللی ارتباطات
ETSI مؤسسه­ی استانداردهای ارتباطات اروپا
ANSI مؤسسه­ی استانداردهای ملی آمریکا
ATSC کمیته­ی سیستم تلویزیون پیشرفته
IEC کمیسیون بین­المللی الکتروتکنیک
ISO سازمان بین­المللی استانداردسازی
Digitag گروه عملیات تلویزیون زمینی دیجیتال
DTG کمیته­ی اروپایی برای استانداردسازی
CENELEC کمیسیون اروپایی الکتروتکنیک
DiBEG گروه کارشناسان پخش دیجیتال ژاپن

 

 

MPEG گروه متخصصین تصاویر متحرک یک گروه کاری از ISO/IEC می باشد که عهده­دار توسعه­ی استانداردهای بین­المللی جهت فشرده­سازی، بازگشایی، پردازش، نمایش کدکردن تصاویر متحرک، صدا و ترکیبات آن­ها می­باشد، همچنین MPEG یک زیرگروه از کمیته­ی فنی توأم ISO/IEC می باشد که تجهیزات فناوری اطلاعات را استانداردسازی می­نماید. MPEG استانداردهای زیر را ارائه کرده­می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد