پایان نامه با موضوع بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید تبیین روش بر مبنای نقشه­ها قبلا مطالعه شده می باشد.

از مهمترین روش­های تخمین مکان، روش­های آماری هستند که با در نظر داشتن حضور تعداد بیشتر از حداقل تعداد گره مرجع و همچنین امکان بهره گیری از تکرر ارسال و فاصله­یابی در هر نقطه این روش مهم می باشد.

فرض گردد که تعداد N اندازه­گیری انجام شده می باشد و  معرف نویز ناشی از اندازه­گیری i ام باشد. پس می­توان نوشت:

 

که  تابعی می باشد که مقدار آن، مقدار واقعی فاصله دو گره شده می باشد و مقدار اندازه­گیری شده می­باشد [18] . حال هدف آن می باشد که تخمین مناسبی از  را بدست آید.

اگر این تخمین Ɵ نامگذاری گردد می­توان نوشت:

 

که  چگالی احتمال شرطی به شرط دانستن Ɵ می باشد.

آن چیز که در بالا تخمین مناسب در نظر گرفته شده، به تخمینگر ML [1]معروف می باشد.

حال با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مفیدی در ارتباط با Ɵ یا توزیع آن وجود ندارد توزیع یکنواخت برای آن در نظر گرفته می­گردد.

با فرض اینکه روش بهره گیری شده برای فاصله­یابی بر اساس تاخیر زمان رسیدن سیگنال باشد(TOA)  می­توان فرض مستقل بودن نویز ناشی از اندازه­گیری­های مختلف را صحیح فرض نموده و در مدل­ها در نظر گرفت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد