پایان نامه با موضوع:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

(‏3‑8)

در اینجا  شیفت فازی در هر تک‌سلول (با تناوب )  می باشد. برای آسان شدن بحث، نمودار پاشندگی شکل ‏3‑15 را می­توان در نظر گرفت. دو باند چپگرد و به گونه مشابه دو باند راستگرد در این شکل دیده می گردد. در واقع، این مثال طوری انتخاب شده می باشد که باند توقف بین دو جفت باند چپگرد و راستگرد پشت سر هم از بین برود.

برای تحلیل بیشتر مشخصه‌های این تک سلول، فرض می­کنیم و را با صفر کردن عبارت  به دست می­آوریم. با این کار به جواب زیر برای این صفرها می­رسیم:

(‏3‑9)

در اینجا می باشد.

توجه گردد در ارتباط (‏3‑9) همه چهار رزوناتور L-C در شکل ‏3‑14 دارای فرکانس رزونانس هستند. در این فرکانس، شاخه افقی مدار باز و شاخه عمودی اتصال کوتاه می گردد. در این حالت یک باند توقف حول  ایجاد می گردد (به باند توقف حول در شکل ‏3‑15 دقت گردد). یک ارتباط مشابه می­تواند برای دو صفر شاخه عمودی ( و ) با صفر قرار دادن  به دست آید.

(‏3‑10)

در اینجا  می باشد.

از ارتباط (‏3‑8)، چهار فرکانسی که  و  را صفر می‌کنند معادل با نقطه  هستند و پس فرکانس‌های پلاسما در نتیجه متامتریال بودن حاصل می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: